Wytrzymałość zmęczeniowa bezszwowych rur stalowych firmy Shandong Derunying jest niezwykle wrażliwa na różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, w których czynniki zewnętrzne obejmują kształt, rozmiar, gładkość powierzchni i stan serwisowy lub tym podobne części, a czynniki wewnętrzne obejmują skład, teksturę, czystość, naprężenie szczątkowe i tak dalej samego materiału. Subtelne zmiany tych czynników spowodują fluktuacje lub nawet znaczące różnice w wytrzymałości zmęczeniowej materiału.

Wpływ czynników na wytrzymałość zmęczeniową jest ważnym aspektem badań zmęczeniowych. Badania te będą pomocne w projektowaniu odpowiednich konstrukcji części, doborze właściwych materiałów rur stalowych bez szwu oraz sformułowaniu różnych racjonalnych technik obróbki na zimno i na gorąco, zapewniając tym samym wysoką wytrzymałość zmęczeniową części.

1. Wpływ koncentracji stresu
Konwencjonalnie wytrzymałość zmęczeniową uzyskuje się poprzez pomiar przy użyciu skomplikowanej gładkiej próbki. Jednak różne wycięcia, takie jak stopnie, rowki wpustowe, gwinty i otwory olejowe itp., Nieuchronnie istnieją w rzeczywistych częściach mechanicznych. Istnienie tych karbu powoduje koncentrację naprężeń, co powoduje, że maksymalne rzeczywiste naprężenie u podstawy karbu jest znacznie większe niż nominalne naprężenie przenoszone przez część i często rozpoczyna zniszczenie zmęczeniowe części.

Teoretyczny współczynnik koncentracji naprężeń Kt: stosunek maksymalnego rzeczywistego naprężenia do nominalnego naprężenia u podstawy karbu uzyskanego zgodnie z teorią sprężystości w idealnych warunkach sprężystości.

Efektywny współczynnik koncentracji naprężeń (lub współczynnik koncentracji naprężeń zmęczeniowych) Kf: stosunek granicy zmęczenia σ-1 gładkiej próbki do granicy zmęczenia σ-1n próbki z karbem.
Na efektywny współczynnik koncentracji naprężeń ma wpływ nie tylko rozmiar i kształt elementu, ale także właściwości fizyczne materiału, obróbka, obróbka cieplna i inne czynniki.

Efektywny współczynnik koncentracji naprężeń rośnie wraz z ostrością karbu, ale jest zwykle mniejszy niż teoretyczny współczynnik koncentracji naprężeń.
Współczynnik wrażliwości na karby zmęczeniowe q: współczynnik wrażliwości na karby zmęczeniowe wskazuje wrażliwość materiału na karby zmęczeniowe i jest obliczany według następującego wzoru.
Zakres danych q wynosi 0-1, a im mniejszy q, tym mniej wrażliwy jest materiał bezszwowej rury stalowej na wycięcie. Eksperymenty pokazują, że q nie jest czystą stałą materiałową i nadal jest związane z rozmiarem karbu; q zasadniczo nie ma związku z wycięciem tylko wtedy, gdy promień karbu jest większy niż pewna wartość, przy czym wartość promienia jest różna dla różnych materiałów lub stanu obróbki.

2. Wpływ wielkości
Ze względu na niejednorodność tekstury i wady wewnętrzne materiału, zwiększenie rozmiaru zwiększy prawdopodobieństwo uszkodzenia materiału, zmniejszając w ten sposób granicę zmęczenia materiału. Istnienie efektu wielkości jest istotną kwestią przy zastosowaniu danych zmęczeniowych uzyskanych z pomiaru małej próbki w laboratorium do części o rzeczywistym rozmiarze. Niemożliwe jest całkowite i podobne przedstawienie koncentracji naprężeń, gradientu naprężeń itp. Po stronie rzeczywistego rozmiaru, więc wyniki laboratoryjne i uszkodzenie zmęczeniowe niektórych określonych części są od siebie oddzielone.

3. Wpływ stanu obróbki powierzchni
Na obrabianej powierzchni zawsze występują nierówne ślady obróbki. Ślady te są odpowiednikiem małych nacięć powodujących koncentrację naprężeń na powierzchni materiału i zmniejszają wytrzymałość zmęczeniową materiału. Testy pokazują, że w przypadku stali i stopów aluminium granica zmęczenia podczas obróbki zgrubnej (toczenia zgrubnego) jest niższa niż w przypadku wzdłużnego polerowania dokładnego o 10% -20% lub więcej. Im większa wytrzymałość materiału, tym bardziej wrażliwy na gładkość powierzchni.


Czas postu: Sie-06-2020